Noes Fiolet Studio's BV wordt Stichting Time 4 Change Foundation

Noes Fiolet Studio’s is al 30 jaar een begrip in de wijde omgeving. Iedereen heeft het moeilijk en zwaar in deze tijd van crises, maar een zeer sociale en maatschappelijke instelling zoals Noes Fiolet Studio is van teveel belang voor de gemeente, haar inwoners en vele relaties om ten onder te laten gaan door de financiële klappen na de lockdown, ondanks het knokken om open te blijven samen met het team en de leden. Ik, Niura van Deursen, doe mijn uiterste best om hier uit te komen, maar dat wordt niet makkelijk gemaakt. Zoals veel ‘startende’ ondernemers heeft de school Noes Fiolet Studio’s geen overheidssteun kunnen krijgen omdat ik de school eind 2019 heb overgenomen.

Daarom kom ik naar buiten toe om mijn verhaal te doen, zodat een ieder weet wat er speelt onder de ondernemers die net buiten de boot vallen voor hulp en ondersteuning.

Na een lange voorbereiding is het nu een feit: de studio moet noodgedwongen worden ondergebracht in een stichting: Stichting Time 4 Change Foundation.

Als stichting zullen de deuren meer open gaan voor sport-, dans- en kunstzinnige projecten, mede met het oog op continuïteit en duurzaamheid voor alle doelgroepen: groot en klein, jong en oud, rijk en arm, kwetsbaar of kansarm. Een veilige plek waar sporters en dansers, professionals en zelfs bekende Nederlanders en overige instellingen elkaar kunnen inspireren en kunnen ontspannen. Er worden meer kansen gecreëerd op het gebied van talentontwikkeling, integratie, participatie en arbeid binnen sport, kunst en cultuur. Stichting T4C Foundation heeft niet het doel om winst te maken, maar richt zich op maatschappelijke, sociale of ideële doelen, iets dat Noes Fiolet Studio’s eigenlijk al jaren doet.

Helaas is er geen buffer om alles te kunnen starten en voor dat dit alles uitgevoerd kan worden moeten er nog wel achterstanden worden weggewerkt en daarvoor doen wij een oproep aan iedereen om steun in de vorm van acties en/of donaties. Ook de samenwerkende organisaties en overheden wordt gevraagd om steun, bijvoorbeeld door projecten bij de Stichting onder te brengen.

Wij vragen dit te delen met iedereen om je heen of met bedrijven en instellingen.

We hopen dat de studio hierdoor de kans krijgt om haar sociale en maatschappelijke functie en doelen binnen en buiten de wijk te kunnen behouden.

Noes Fiolet Studio’s moet de plek zijn en blijven waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, we kunnen groeien en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Donatie rekening:

NL91 INGB 0006 4854 51 – t.n.v. Noes Fiolet Studio’s – o.v.v. Donatie Stichting T4C.

Steun ons vanuit uw hart

Niüra van Deursen

Pin It on Pinterest