Wederom heeft Noes Fiolet een oud-leerling van hem weten te strikken voor een interview.

Mag ik aan u voorstellen: John Wooter, choreograaf, dansleraar en mede-oprichter van het nieuwe dans- en fitnessprogramma “Physical Dynamics”.

Verderop zal ik iets meer over Physical Dynamics uitweiden, maar eerst wie is John Wooter.

Als 16-jarige jongen heeft John zijn eerste Jazz dansstappen van Noes geleerd. Door Noes is de passie en fascinatie voor het dansen bij John ontstaan.

Volgens John is het Noes die met name de mindset van hem heeft weten te prikkelen.

Noes en John hebben elkaar nooit uit het oog verloren en af en toe hebben ze telefonisch contact om over danszaken te bespreken. John zegt dan ook met een knipoog: “Noes is mijn dansvader”.

John heeft van zijn passie een beroep gemaakt. Hij heeft op het Brabants conservatorium en de Rotterdamse dansacademie zijn dansopleiding gevolgd.

Tegenwoordig is hij docent van het dans – en fitnessprogramma Physical Dynamics op hbo-dansopleidingen: de academie voor dans en theater (AHK) in Amsterdam, ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem en Fontys hogeschool voor de kunsten in Tilburg. Ook was hij als dansdocent betrokken bij de Zomer Dansimpuls 2017.

Physical Dynamics is een trainingsprogramma met elementen en technieken uit de hedendaagse dans zoals breakdance, capoeira, acrobatiek en turnen. Het is een trainingsprogramma met als doel dat je je gezonder en beter voelt.

Dit programma is gemaakt om het in balans brengen van je lichaam en je mentaliteit(mindset). Tijdens de trainingen wordt er door de trainer vooral op je fysieke/psychologische bewustzijn gelet. Daardoor kan er makkelijker richting gegeven worden aan fysieke technische handelen op basis van o.a. reguleren van de ademhaling, balans en coördinatie en samenwerken in een groep.

In de training worden vooral aan de volgende punten aandacht besteed:

  1. Total body workout: een soort warming up, waarbij de armen en handen centraal staan.
  2. Barre workout: voor de opbouw van kracht en evenwicht
  3. Center oefeningen: oefeningen die uit de breakdance, acrobatiek komen
  4. Omgaan met je comfortzone
  5. Herhalingen

Bij de ArtEZ hogeschool in Arnhem loopt er sinds 2014 een onderzoeksprogramma naar de toepassing van Physical Dynamics. Met name naar de methodiek en didactiek van dit trainingsprogramma. In het bijzonder wordt er gekeken hoe John Wooter zijn zoektocht c.q. fascinatie naar het nieuwe danslijf en de inzet van juiste materialen voortzet.

Dit onderzoek wordt geleid door Netty van den Bosch, Coördinator- Bachelor in Dance and Education at ArtEZ institute of the Arts.

Binnenkort geeft John kennismakingslessen van dit training- en fitnessprogramma aan zowel kinderen als volwassenen.
Deze vinden plaats op de dansschool van Noes Fiolet te Capelle a/d IJssel.

Geïnteresseerd en/of benieuwd, informeer bij Noes Fiolet wanneer dit plaats ga vinden!!!!

Dirk Latul

Pin It on Pinterest